N.B. Deze dienst maakt onderdeel uit van Celt Adviezen.

In het functioneel ontwerp worden de bedrijfsprocessen*, informatiefuncties, gegevensstructuren en gegevensobjecten met hun attributen in samenhang met elkaar beschreven door middel van modellen.
Veel gebruikte modellen zijn domeinmodel, bedrijfsprocesmodel*, informatiefunctiemodel, gegevensmodel (entiteiten-attributen en relaties).
Begrippen die we ook tegenkomen zijn: ER-diagram (Entity-Relation Diagram) en EER (Extended-Entity-Relation Diagram).
Ook kunnen het ontwerpen van interfaces (GUI’s) en van gebruiker-systeem dialogen deel uit maken van het functioneel ontwerp..

Bij het functioneel ontwerp ligt de nadruk op het WAT (wat moet het systeem doen voor de gebruiker)
Activiteiten zijn:

  • ontwerpen/verifieren van de bedrijfsprocessen*
  • ontwerpen van de gegevensstromen, oftewel de functies en de gegevens die tussen de functies en de omgeving worden uitgewisseld
  • ontwerpen van de interfaces (relaties tussen systemen)
  • ontwerpen van de gegevensstructuur;
  • ontwerpen van de dialogen voor de interactie tussen de gebruiker en het systeem
  • ontwerpen van de organisatorische aanpassingen (planning veranderingsproces).

* De beschrijving van bedrijfsprocessen en -modellen horen in principe onder de bedrijfsarchitectuur en zullen in veel gevallen al eerder gedefinieerd zijn. Dat we het hier toch noemen, vindt zijn oorsprong in het feit dat de samenhang met de informatiefunctie en gegevensstructuren niet altijd compleet is.
Bedrijfsarchitectuur > bedrijfsprocesmodel
Informatiearchitectuur > informatiefunctiemodel en gegevensstructuurmodel.

Verwarring

Je 'mind' als parachute

Comfortzone

Doceren

Researchlaboratorium

Projectontwikkelaar

Agentschap

Rijksmuseum

Internetprovider

ARBO dienst

Woningcorporatie

Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraar

Hogeschool

Internetopleidingen

Laboratorium

Uitgeverij

GO Opleidingen

Waterbedrijf

Bibliotheek

Hogeschool

Provincie

Eenvoud

Complexiteit

Ministerie

Klinisch-chemisch laboratorium

GO Opleidingen

Tweets

  • Re: Mexico https://t.co/fMgXLXzJ4y 3 jaar 9 maanden geleden
  • Alarmerend bericht van Paul Tang over passiviteit in Nederland mbt investeringsprojecten. Zo lopen we veel plan-Juncker gelden mis. 5 jaar 6 maanden geleden
  • Gisteren de tijd nuttig besteed op de onderhoudsvakbeurs in Ahoy. 5 jaar 7 maanden geleden

Adresgegevens

CELT Consultancy bv

Zandstraat 6
NL – 4614 CJ  BERGEN OP ZOOM
info@celt.nl
+31 (0)6 48311943
KvK Breda: 20066947
BTW/VAT: NL820834683B01