N.B. Deze dienst maakt onderdeel uit van Celt Adviezen.

Een ontologie is een informatiestructuur die alle relevante entiteiten en hun onderlinge relaties en regels (business rules)binnen een gedefinieerd domein bevat.
Het begrip ontologie wordt in het semantisch web gebruikt als aanduiding voor een door computers interpreteerbare beschrijving van de werkelijkheid (kennisrepresentatie). Binnen het semantisch web moet een computer de betekenis van tekst en metadata kunnen afleiden en op basis van die betekenis kunnen redeneren en gevolgtrekkingen maken.

“Ontology is the study of the categories of things within a domain. It comes from philosophy and provides a logical framework for academic research on knowledge representation. Work on ontologies involves schema and diagrams for showing relationships in Venn diagrams, trees, lattices and so on.”
 
De ontologie kan bestaan uit verzamelingen van:

  • Entiteiten: zoals objectbeschrijvingen, concepten, maar ook beweringen, normen, regels, ed.
  • Relaties: causaliteit (oorzaak-gevolg), erkenning, gelden als, is_een, bevat, ed.
  • Handelingen, Acties: regels (business rules) toepassen, interpreteren, if … then … (else ...), ed.
  • Feiten: institutionele feiten, naakte feiten, erkende feiten, ed.

en dat alles in samenhang met elkaar.

Een ontologie in de betekenis van ontsluitingsmechanisme bevat in het ideale geval een combinatie van de relationele concepten uit de thesaurus en hiërarchische concepten uit de taxonomie, aangevuld met elementen uit de bovengenoemde verzamelingen. Thesauri en taxonomieën zijn dan ook uitstekende startpunten voor het bouwen van ontologieën.

Een ontologie verschilt van een databank doordat een ontologie niet alleen feiten bevat maar ook regels, gevat in logische formules. Uit dergelijke regels kan men nieuwe feiten afleiden met een automatisch redeneerprogramma.

Verwarring

Je 'mind' als parachute

Comfortzone

Doceren

Researchlaboratorium

Projectontwikkelaar

Agentschap

Rijksmuseum

Internetprovider

ARBO dienst

Woningcorporatie

Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraar

Hogeschool

Internetopleidingen

Laboratorium

Uitgeverij

GO Opleidingen

Waterbedrijf

Bibliotheek

Hogeschool

Provincie

Eenvoud

Complexiteit

Ministerie

Klinisch-chemisch laboratorium

GO Opleidingen

Tweets

  • Re: Mexico https://t.co/fMgXLXzJ4y 3 jaar 9 maanden geleden
  • Alarmerend bericht van Paul Tang over passiviteit in Nederland mbt investeringsprojecten. Zo lopen we veel plan-Juncker gelden mis. 5 jaar 6 maanden geleden
  • Gisteren de tijd nuttig besteed op de onderhoudsvakbeurs in Ahoy. 5 jaar 7 maanden geleden

Adresgegevens

CELT Consultancy bv

Zandstraat 6
NL – 4614 CJ  BERGEN OP ZOOM
info@celt.nl
+31 (0)6 48311943
KvK Breda: 20066947
BTW/VAT: NL820834683B01